Vrednovanje i razvrstavanje vozila u kategoriju "Oldtimer"

Svako motorno vozilo proizvedeno prije trideset i više godina, koje je radi njegovanja povijesnog naslijeđa i tehničke kulture sačuvano ili ponovo sastavljeno u izvornom obliku te koje se ne koristi u svakodnevnom prometu prema pravilniku Hrvatskog oldtimer saveza razvrstava se u kategoriju starodobnih vozila te se smatra oldtimerom ili starodobnim vozilom.

No što je to zapravo sve potrebno kako bi jedan starodobnik zaslužio titulu oldtimera saznali smo u razgovoru s licenciranim povjerenikom Hrvatskog oldtimer saveza Živkom Ivaniševićem.

Hrvatski oldtimer savez (HROS) je ovlašteni savez (ANF) za provedbu poslova vrednovanja i razvrstavanja oldtimera te je njegovim Pravilnikom utvrđen postupak vrednovanja oldtimer vozila. Kako bi jedan oldtimer bio razvrstan u kategoriju starodobnih vozila potrebno je prvenstveno podnijeti zahtjev za tim.

Zahtjev može podnijeti vlasnika vozila ili članica (klub ili udruga) HROS-a, čiji je vlasnik vozila član ili druge istovrsne udruge čiji je vlasnik vozila član. Zahtjev se sastoji od ispunjenog obrasca prijave za vrednovanje i razvrstavanje vozila u kategoriju oldtimer.

Uz ovo prijavu potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:
- popunjeni obrazac tablice bodovanja,
- dokaz o vlasništvu vozila
- tehničku dokumentaciju vozila kojom se dokazuje istinitost podataka u prijavi i tablici bodovanja,
- dvije fotografije vozila snimljenog na neutralnoj podlozi (za automobile pod kutom od 45 stupnjeva, s prednje i stražnje strane, veličine fotografije 9 x 6 cm, a za motorkotače s bočne strane istih dimenzija) ne starije od 30 dana od započetog postupka vrednovanja.

Prijavu s navedenim prilozima potrebno je ispuniti u dva primjerka, jedan se primjerak dostavlja HROS-u, dok drugi ostaje u matičnom registru.

Vrednovanje potom provodi Povjerenstvo za vrednovanje vozila i tehnike koje na temelju poslanog zahtjeva poziva vlasnika vozila na pregled vozila. Pri pregledu vozilo mora biti očišćeno i oprano iznutra, izvana te u motornom prostoru. Vrednovanje uključuje pregled vozila i dokumentacije, utvrđivanje izvornosti, ocjenjivanje, bodovanje i kategorizaciju vozila, njegovih dijelova i sklopova.

Bodovanje oldtimer vozila obavlja licencirani povjerenik koji neposredno vrednuje vozilo prema tablici bodovanja posebno za oldtimer automobile, oldtimer motorkotače i oldtimer motorkotače s bočnom prikolicom. Nakon neposrednog vrednovanja i prikupljene dokumentacije vozila, Povjerenstvo razvrstava vozilo u jednu od propisanih kategorija oldtimera - Prva vozila, Veteran, Antikna, Postantikna, Vozila nakon 1945, Vozila nakon 1960, Vozila nakon 1970.

U roku od 15 dana od dana izvršenog pregleda HROS potom vlasniku vozila izdaje uvjerenje u pisanom obliku koje mu je potrebno za registraciju vozila te najkasnije mjesec dana od dana izvršenog pregleda i identifikacijsku ispravu u obliku kartice. Identifikacijska isprava vrijedi četiri godine, a uvjerenje godinu dana.

U slučaju da vozilo ne ispunjava uvjete za razvrstavanje u kategoriju oldtimer podnositelju zahtjeva će u roku od 15 dana od dana pregleda vozila primiti rješenje temeljem kojeg u roku 8 dana može podnijeti prigovor zahtijevajući ponovno vrednovanje. O prihvaćanju prigovora odlučuje Odbor za susrete i vrednovanje vozila i tehnike koji u roku od 8 dana odlučuje da li je prigovor osnovan te ukoliko jest pristupa se ponovnom vrednovanju vozila.

Nakon što je vozilo prošlo proceduru razvrstavanja u kategoriju oldtimer vozila moguća je njegova registracija kao oldtimera za što je potrebno priložiti dokaz o vlasništvu, dokaz o plaćenim propisanim obvezama, dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila, osobnu iskaznicu te dokaz da je vozilo po posebnom propisu razvrstano u kategoriju oldtimer vozila. Registarske pločice za oldtimere sastoje se od slovne oznake PV i tri ili četiri numeričke oznake.

Svi potrebni obrasci i dokumenti koji se spominju u tekstu dostupni su na web stranici www.hros.hr kao i cijenik naknade za uslugu vrednovanja vozila.


Tekst: Josip Radić dipl.oec.
Fotografije: www.hros.hr