Udruživanje motorista nakon II. Svjetskog rata

Završetkom Drugog svjetskog rata među ljubiteljima moto sporta osjetila se potreba za obnavljanjem aktivnosti automobilskih i motociklističkih organizacija.

Tako se stvaraju prva udruženja motorista i automobilista u našoj zemlji. Prve organizacije funkcioniraju unutar fiskulturnih društava, kako su se tada zvala. Osnivanjem Fiskulturnog Saveza Hrvatske osnivaju se i druga fiskulturna društva u okviru kojih djeluju motorističke sekcije. Među prvima u Hrvatskoj bio je Fiskulturni odbor Zagreba (FOZ) koji je okupljao sve sportske organizacije koje su tada postojale. Unutar odbora djelovao je i Tehnički odbor za motoristiku. Prva sportska motoristička organizacija koja je 1945. najmasovnije okupljala motoriste grada Zagreba i okolice bila je motoristička sekcija fiskulturnog društva „Metalac“ (F.D. „Metalac“). Nakon ove sekcije počinju se osnivati motorističke sekcije i kod drugih društava kao kod F.D. „Dinamo“, F.D. „Mladosti“, F.D. „Tekstilac“. Motorističke sekcije startale su vrlo aktivno pa su organizirale odlazak svojih članova na razne svečanosti i proslave održavane povodom oslobođenja zemlje koristeći ovakva događanja za poticanje interesa kod građana za razvoj motorizacije.

Tehnički odbor za motoristiku Fiskulturnog odbora Zagreba pomagao je organima vlasti u upravljanju prometom te je provodio registraciju vozila svojih članova učlanjenih u pojedine motorističke sekcije. Tako je svako vozilo dobivalo tablicu FOZ i nijedno vozilo koju ju nije imalo, osim vojske, nije se smjelo kretati cestom. Možda se sada čini neobično što je društva motorista bila unutar sportskih organizacija no tada se smatralo kako je karakter motorističkih organizacija isključivo sportskog karaktera. No ipak u većini gradova i mjesta u Hrvatskoj motorističke sekcije ipak ne postoje pa je Zagreb postao centar moto sporta odakle se utjecaj širio kao i pomoć u razvoju motorizacije i u drugim područjima Hrvatske. Tako je početkom 1946. Motoristička sekcija u Zagrebu organizirala razna sportska događanja poput ocjenskih vožnji, brdskih trka, moto-kroseva, trkališnih trka, brzinskih vožnji itd. Uz pomoć Tehničkog odbora za motoristiku u Zagrebu cestovne i trkališne trke organiziraju se potom i u Karlovcu, Varaždinu, Velikoj Gorici i drugim gradovima.

Tekst: Željka Radić diplomirani konzervator-restaurator
Fotografije: Saobračaj