Tjedan prometa u Slavonskoj Požegi 1958.

Još od najranijih dana treba pripremiti djecu na sve opasnosti koje vrebaju u prometu. Podružnica „Udruženja šofera i vozara tramvaja NRH u Slavonskoj Požegi“ bila je itekako svjesna toga kada je 1958. organizirala „Tjedan sigurnosti saobraćaja“.

Cilj je bio što širu zajednicu aktivno uključiti u ovu manifestaciju, a prije svega djecu kao najosjetljivije subjekte u prometu. Tijekom tih tjedan dana kroz čitav niz aktivnosti intenzivno se radilo na edukaciji, prevenciji i upozoravanju na glavne probleme u prometu.

Osim edukativnih poruka koje su upozoravale s panoa, letaka i iz dnevnih novina, organizirana je i velika izložba, potom projekcije prigodnih filmova te stručna predavanja. Za djecu najzanimljiviji dio svakako su bile zajedničke patrole s policijom tijekom kojih su vršili kontrole na terenu poput pravih malenih prometnih redara.

Tekst: Natalija Borjan dipl.oec.
Foto: Saobračaj