Tipovi vozača

Nedavno istraživanje koje su zajednički proveli Londonska škola ekonomije i političkih znanosti (LSE) i Goodyear definiralo je sedam različitih tipova vozača - "učitelj", "sveznalica", "natjecatelj", "osvetnik", "filozof", "neutralni promatrač" i "bjegunac".

Davne 1958. godine časopis "Promet i vozač" također je tipove vozača podijelio u sedam kategorija – "kulturan", "sebičan", "gizdav", "neodgovoran", "temperamentan", "nepažljiv" vozač i ponavljači nesreća. Naravno mi ćemo se osvrnuti na ovu povijesnu kategorizaciju.

Kulturni vozač se, prema časopisu "Promet i vozač" prepoznaje po tome što dobro poznaje prometne propise i vozi prema njima jer zna da se samo tako može ostvariti efikasno i sigurno odvijanje prometa. Također, svjestan je da je imati automobil privilegija i da zbog toga ne smije dovoditi u opasnost živote i imovinu svojih sugrađana. Ukratko, ovaj vozač ne nameće svoju volju, već kada uvidi tuđu nesposobnost, bez obzira tko ima prednost, prepušta prednost nastojeći izbjeći potencijalno opasnu situaciju.

Sebični vozač ponaša se kao da je on sam u prometu. Njegov obzir prema drugim sudionicima prometa dolazi tek kada se boji kazne. Ne poštuje znakove, ne daje svjetlosni signal kod skretanja, često vozi brzo, a u slučaju nezgode glasno protestira i nikada ne priznaje svoju krivnju.

Gizdavac je često osoba koja kroz automobil pokušava nadoknaditi neke druge segmente u svom životu s kojima nije zadovoljan i na ovaj način nastoji dobiti društveno priznaje. Važno mu je da bude primijećen pa koči uz cviljenje guma i uživa da mu motor stvara buku. Neodgovoran vozač je onaj koji vožnju olako shvaća te se tako i odnosi prema drugim sudionicima u prometu. Često vozi prebrzo, ne poštuje prometne znakove i iznenadno skreće, a da prethodno ne da signal za skretanje. Jednostavno rečeno ovakav vozač smatra kako drugi moraju voditi računa o njemu. Temperamentan vozač ne može kontrolirati svoje temperament pa se on često ispoljava u vožnji. Takav vozač često nepotrebno upotrjebljava zvučne signale, vijuga cestom i nastoji nadoknaditi izgubljeno vrijeme bezobzirnim prolaskom kroz križanje. Nepažljivi vozač rado razgovara sa svojim suputnicima, često gestikulirajući. Drugi razlog nepažnje može biti zagledanje prolaznika i nekih zanimljivih događaja, ali i zaokupljenost vozača vlastitim problemima.

Ponavljači nesreća su oni koji učestalo ponavljaju iste greške i na njih posebno treba paziti, a po potrebi ih i isključiti iz prometa. Naime prema istraživanju iz 1958. utvrđeno je kako mali broj vozača, njih svega 4% prouzrokuje razmjerno veliki broj nesreća i to njih 36%.

Tekst: Natalija Borjan dipl.oec.
Fotografije: Saobračaj