Stupanj motorizacije nakon II. svjetskog rata

Ionako nedovoljno razvijen motorni promet u Hrvatskoj nakon Drugog svjetskog rata bio je potpuno uništen.

Željezničke pruge, ceste i mostovi bili su porušeni. U takvom stanju otpočela je obnova cestovnog prometa. Nagli gospodarski razvitak imao je za posljedicu opću i stalnu tendenciju povećanja prijevoznih potreba kako u prijevozu robe tako i u prijevozu putnika. Međutim, porast broja motornih vozila u razdoblju do 1956. godine bio je spor i nedovoljan u odnosu na razvoj gospodarstva i potrebe prijevoza. Ovo razdoblje karakterizira slab porast vozila za individualne potrebe, ali polazna točka je također bila loša.

Tek od 1956. godine kada su stvoreni osnovni preduvjeti za brži razvoj motorizacije modernizacijom cesta i razvojem domaće motorne industrije dolazi do ubrzanog porasta broja motornih vozila uopće pa i vozila za osobne potrebe. Sljedeće tablice pokazuju porast broja motornih vozila za razdoblje od 1945. do 1960.:

Prema statističkim pokazateljima u godini 1951. na jedan automobil otpadao je 561 stanovnik, a na jedan motocikl 366 stanovnika. U razdoblju do 1956. stanje se nešto popravilo pa su na jedan automobil bila 404 stanovnika, a na jedan motocikl 273 stanovnika. Godina 1956. predstavlja prekretnicu u razvitku motorizacije. Počevši od te godine porast broja motornih vozila bio je u sve snažnijem porastu.

U okviru poslijeratnog općeg razvoja motorizacije bio je stalan porast javnog prometa kako po kapacitetima tako po količini prevezene robe i broja putnika. Već 1948. obujam prijevoza robe dostigao je onaj predratni. U prijevozu putnika obujam prijevoza već je 1947. godine bio veći od onog zabilježenog prije rata. Snažnim razvojem industrijalizacije došlo je do naglog priljeva stanovnika u gradove te sve intenzivnijeg gradskog putničkog prometa kao posljedica znatno povećanih potreba. Međutim, unatoč snažnom razvoju javnog međugradskog i gradskog cestovnog prometa u poslijeratnom razdoblju njihov razvoj sve do 1965. godine ipak nije bio u skladu s razvitkom cjelokupnog gospodarstva i povećanim prijevoznim potrebama. Kao što je i vidljivo u tablicama godina 1956. bila je prekretnica u općoj motorizaciji Hrvatske.

Tekst: Lovre Bilić mag.soc.