Tko je imao prvenstvo prolaza 1950–ih?

Čini se kako je jedno od najosjetljivijih pitanja u kretanju prometnicama oduvijek bilo pravilo prvenstva prolaza na raskrižjima.

Kako danas tako i nekada, do velikog broja nezgoda dolazilo je upravo zbog nepoznavanja i nepoštivanja prava prednosti. U želji da se unaprijedi razvitak cestovnog prometa i osigura sigurnost u prometu 19. rujna 1949. u Ženevi je donesena Konvencija o cestovnom prometu koju su ratificirale 72 države među kojima i Jugoslavija.

Međutim, osim ovim pravilnikom promet se na području pojedinih političko-teritorijalnih jedinica od 1950. uređivao i temeljem odluka njihovih narodnih odbora. Ovakva situacija dovela je do toga da su u to vrijeme u Zagrebu i Beogradu, u dva grada koja su tada bila unutar jedne države, vrijedila različita pravila. Tako je na primjer prema Odluci o javnom prometu na području grada Zagreba putnički automobil koji dolazi s lijeve strane imao prednost pred traktorom koji dolazi s desne strane jer automobil kao brže vozilo ima prednost pred traktorom. S druge strane u Beogradu je vrijedilo pravilo „desne ruke“ što znači da je na beogradskim prometnicama u ovoj situaciji prednost imao traktor. Ovakvo različito gledanje propisa moglo je tako dovesti do vrlo nezgodnih situacija, a u krajnju ruku i nesreća, ukoliko bi se na raskrižju sreli vozač iz Zagreba i Beograda.

Naime prema Odluci o javnom prometu na području grada Zagreba vozila su se dijelila na brza i spora. Brzima su se smatrala sva ona vozila koja su razvijala brzinu veću od 20 km/h, znači teretni i osobni automobili, autobusi, trolejbusi, motorne trokolice i motorkotači. Sporim vozilima smatrala su se sva ostala vozila koja su postizala brzinu do 20 km/h te vozila pokretana životinjskom ili ljudskom snagom kao npr. traktori, zaprežna vozila, bicikli, tricikli, ručna kolica i motorne pile. Brza vozila imala su prednost na raskrižjima pred sporim vozilima, a vozila na tračnicama pred svim ostalim vozilima. U situaciji kada se susreću istovrsna vozila prednost je imalo vozilo koje pristiže s desne strane.

Tekst: Josip Radić dipl.oec.
Fotografije: "Saobračaj"