Priručnik za automobiliste

Osim svog časopisa u predratnoj Hrvatskoj od 1912. pa do početka rata 1914. godine hrvatski automobilisti imali su i svoj priručnik - „Priručnik za automobiliste“.

Priručnik se tiskao u obliku knjige, a njegov urednik bio je Ferdinand Pajas, tajnik „I. Hrvatskog automobilnog kluba“, ujedno i urednik časopisa „Hrvatski automobilni list“. Od tehnika vožnje, potrošnje benzina, ulja, masti i karbida, potrošnje pneumatika, održavanja, popravaka, garažiranja pa nadalje sve su to bile teme kojima se iscrpno bavio ovaj priručnik.

Priručnik je donosio i pravila i propise kluba kako bi se vozače upoznalo s njihovim pravima, ali i dužnostima. Zanimljivo je da je priručnik sadržavao i stručne tablice za proračunavanje prosječne brzine, listu članova povjerenstva za ispitivanje vozila, popis svih vlasnika automobila i motocikala te popis trgovina koje su prodavale benzin i ulje. Priručnik je mislio i na vozače koji će se odvažiti na put u inozemstvo pa je sadržavao i mali rječnik s korisnim izrazima na francuskom i engleskom jeziku. Pored toga postojao je i internacionalni ključ za hotele koji se koristio u komuniciranju brzojavom kako bi se u samo par izraza saželo sve što putnik želi naručiti u svratištu u koji stiže, a bez ikakve zabune zbog nepoznavanja jezika. Iz svega navedenog vidljivo je kako je, iako mlada, hrvatska automobilska zajednica bila veoma organizirana.

Tekst: Josip Radić dipl.oec.
Fotografije "Saobračaj"