Osvrt na prometne prekršaje 1954. u Zagrebu

Prema evidenciji iz 1954. godine u Zagrebu su bila upisana ukupno 7 493 vozača, od toga 3 299 vozača po zvanju, a 4 194 vozača amatera, među kojima i 83 žene. Međutim, točnog podatka o tome koliko je bilo automobila nema, ali prema nekim podacima ukupni broj vozila nije premašivao 3500.

Tijekom 1954. sucima za prekršaje podneseno je 10 269 prijava koje su se uglavnom odnosile na kršenje prometnih propisa. Zaključak tih prijava većinom su bile novčane kazne, dok je u 329 slučajeva izrečena kazna ukora, u 30 slučajeva kazna oduzimanja vozačke dozvole, a u 31 slučaju kazna zatvora. Krivični sud zaprimio je 157 prijava radi kršenja krivičnog zakona na temelju kojih je izrekao oko 60 presuda na kaznu zatvora od 20 dana do 8 mjeseci. Teži slučajevi iz krivičnog zakona pripadali su Okružnom sudu kojem je podneseno 200 prijava. U 96 slučajeva izrečene su zatvorske kazne u trajanju od najmanje 2 mjeseca do najviše 8 godina.

Naravno, ovoliki broj prekršaja značio je i veliki broj prometnih nezgoda. Od 479 zabilježenih nezgoda ¾ tj. 362 nezgode dogodile su se po danu, a njih 113 noću. Treba napomenuti kako je do većine nezgoda došlo zbog povrede nekog od prometnih pravila. U 19 slučajeva radilo se o nezgodi uslijed nepropisne brzine, u 106 slučajeva (oko 30 % slučajeva) kumovala je nepropisna vožnja, a u 10 slučajeva neispravne kočnice. U 5 slučajeva radilo se o neispravnom svjetlu, a u 2 slučaja o drugim neispravnostima na vozilu. U gotovo 50 % slučajeva nezgodna je izazvana nepažnjom vozača tj. u čak 160 slučajeva, dok je u 35 slučajeva razlog bio pripitost vozača (gotovo 10 % slučajeva). U 78 situacija nezgode su skrivili pješaci, dakle u preko 15% svih slučajeva.

Prema vrsti nezgoda 30% svih nezgoda, točnije 147, odnosilo se na međusobne sudare motornih vozila, 25%, tj. 109, na nezgode pješaka, njih 24 na sudare motornih vozila sa zaprežnim vozilima, 78 na sudare s tramvajem te 37 na sudare bicikla s vozilima.

Ovoliki broj nezgoda izazvao je i teške posljedice kod sudionika prometnih nezgoda. Ukupno je stradalo 180 osoba, od čega je njih 140 teško povrijeđeno, dok ih je 40 poginulo. Gledajući relativno malen zagrebački cestovni promet u to doba ovo su zapravo bile zastrašujuće brojke.

Tekst: Josip Radić dipl.oec.
Fotografije: "Saobračaj"