Crtica iz rada AMD Šećerana

Auto-moto društvo Šećerana iz Županje redovito je organiziralo tečajeve za vozače amatere, no 1957. odlučili su se za nešto novo.

U suradnji s planinarima i izviđačima odlučili su o svom trošku obučiti jednu skupinu mladih planinara i izviđača. 17 polaznika obuke trebalo je samo platiti iznos članarine. Unatoč snijegu tečaj je uspješno završen te su svi primili diplome kao dokaz o položenom tečaju, a rad s najmlađim polaznicima dao je poleta upravi društva da nastavi svoju misiju obuke budućih motorista.

Tekst: Lovre Bilić mag.soc.
Fotografije: Saobračaj