Crtica iz povijesti:
125 000 kilometara bez kvara

Prijeći 125 000 kilometara bez jednog većeg kvara na automobilu nije mala stvar, a naročito ako je riječ o 1958. godini.

Upravo to uspjelo je Ivanu Ružiću koji je svojim sanitetskim vozilom marke Mercedes-Benz premašio 125 000 kilometara bez većih popravaka. Za svoj uspjeh Ružić je i nagrađen iznosom od tadašnjih 10 000 dinara koje mu je dodijelio Dom narodnog zdravlja te diplomom i zlatnom značkom koje su stigle iz tvornice Mercedes-Benz.

Tekst: Natalija Borjan dipl.oec.
Fotografija: Promet i vozač